Photos from Poki Bowl Pinecrest

9479 S Dixie Hwy, Miami, FL 33156